1. ″Visa y tế Nhật Bản” là gì?

“Visa y tế ” là một thị thực được cấp cho bệnh nhân nước ngoài muốn đến Nhật Bản cho các mục đích y tế (bao gồm kiểm tra y tế đầy đủ). Thị thực được cấp cả cho người đi cùng của họ nếu cần thiết .

Visa Y Te Nhat Ban

–  Phạm vi dịch vụ y tế

Các dịch vụ y tế áp dụng không chỉ bao gồm điều trị y tế tại một cơ sở y tế, mà còn rất nhiều dịch vụ khác nhau, từ kiểm tra y tế đầy đủ và khám cho đến phục hồi sức khỏe như hồi phục suối nước nóng.

 – Visa y tế Nhật Bản nhiều lần

Nhiều thị thực có thể được cấp cho bệnh nhân nước ngoài, nếu cần thiết và khi cần thiết.

Tuy nhiên, nhiều thị thực chỉ có thể được cấp khi mỗi lần đến Nhật Bản trong khoảng thời gian 90 ngày hoặc ít hơn. Để nộp đơn xin thị thực nhiều, bệnh nhân nước ngoài được yêu cầu trình bày Kế hoạch điều trị y tế từ bác sĩ ở Nhật Bản, có thể được lấy thông qua một người bảo lãnh.

– Visa cho người đi cùng

Không chỉ các thành viên gia đình mà cả những người không phải là thành viên gia đình của bệnh nhân nước ngoài cũng được phép đi cùng họ, nếu cần thiết và khi cần thiết.

Người đi cùng có thể được cấp thị thực giống như bệnh nhân nước ngoài, nếu cần thiết và khi cần thiết. Những người đi cùng sẽ đến Nhật Bản để chăm sóc cá nhân bệnh nhân nước ngoài và không được phép tham gia vào các doanh nghiệp hoặc hoạt động tạo thu nhập để nhận tiền thù lao.

– Thời hạn hiệu lực

Thời gian hiệu lực được xác định dựa trên tình trạng lâm sàng của bệnh nhân nước ngoài và các yếu tố khác, được cấp từ 1năm đến  3 năm,

– Thời gian lưu trú

90 ngày, 6 tháng, 1 năm. Thời gian lưu trú được xác định dựa trên tình trạng lâm sàng của bệnh nhân nước ngoài và các yếu tố khác.

Bệnh nhân nước ngoài được yêu cầu ở lại một cơ sở y tế Nhật Bản nếu thời gian lưu trú dự kiến ​​dài hơn 90 ngày. Trong những trường hợp như vậy, những bệnh nhân nước ngoài đó được yêu cầu phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện từ Cục quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Tư pháp thông qua một nhân viên của cơ sở y tế nơi bệnh nhân nước ngoài phải nhập viện hoặc thông qua người nhà Bản.

2.Tổng quan về quy trình xin Visa

(1) Bệnh nhân nước ngoài muốn điều trị y tế hoặc các dịch vụ y tế khác tại cơ sở y tế Nhật Bản nên tham khảo danh sách người bảo lãnh (ví dụ: điều phối viên y tế, công ty du lịch) đã đăng ký cho chương trình thị thực này. Bệnh nhân nước ngoài nên liên hệ với một trong những người bảo lãnh và yêu cầu sắp xếp để nhận các dịch vụ y tế.

(2) Tổ chức y tế chủ nhà được xác định thông qua tham khảo ý kiến ​​với người bảo lãnh rằng bệnh nhân nước ngoài chọn từ danh sách. Bệnh nhân nước ngoài nên có được, thông qua người bảo lãnh, “Giấy chứng nhận của tổ chức y tế về các dịch vụ y tế theo kế hoạch và tài liệu tham khảo từ người bảo lãnh” (cũng như Kế hoạch điều trị y tế, nếu cần thiết).

(3) Khi nộp đơn xin thị thực tại Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Nhật Bản, bệnh nhân nước ngoài cần xuất trình các tài liệu dưới đây (người đi cùng cần xuất trình (A) – (C) và (F)). Nếu bệnh nhân nước ngoài cần ở lại Nhật Bản lâu hơn 90 ngày để nhận các dịch vụ y tế khi lưu trú tại một cơ sở y tế, một nhân viên của cơ sở y tế tại Nhật Bản nơi bệnh nhân nước ngoài phải nhập viện hoặc các thành viên gia đình của họ sống ở Nhật Bản cần phải lấy (G) dưới đây, Giấy chứng nhận đủ điều kiện, từ Cục quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Tư pháp thay mặt cho các bệnh nhân nước ngoài. Sau đó, bệnh nhân nước ngoài cần xuất trình Giấy chứng nhận đủ điều kiện cùng với các tài liệu khác cho Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Nhật Bản.

(A) Hộ chiếu

(B) Đơn xin thị thực

(C) Ảnh

(D) “Giấy chứng nhận từ một tổ chức y tế về các dịch vụ y tế theo kế hoạch và tài liệu tham khảo từ người bảo lãnh”

(E) Tài liệu cho thấy tình hình tài chính của bệnh nhân nước ngoài (ví dụ: bảng sao kê ngân hàng)

(Lưu ý: Các tài liệu cần xuất trình có thể thay đổi tùy theo quốc tịch của bệnh nhân nước ngoài. Vui lòng liên hệ với Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Nhật Bản để xem những tài liệu cụ thể nào cần được trình bày.)

(F) Một tài liệu chứng minh danh tính của bệnh nhân nước ngoài

(Lưu ý: Các tài liệu cần xuất trình có thể thay đổi tùy theo quốc tịch của bệnh nhân nước ngoài. Vui lòng liên hệ với Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Nhật Bản để xem những tài liệu cụ thể nào cần được trình bày.)

(G) Giấy chứng nhận đủ điều kiện (khi bệnh nhân nước ngoài cần ở lại lâu hơn 90 ngày để nhập viện và nhận các dịch vụ y tế)

(H) Kế hoạch điều trị y tế (khi bệnh nhân nước ngoài cần thực hiện nhiều lần đến Nhật Bản để được điều trị)

#tsjkata #chàngtraidulịch #travelsolutionsjapan #visajapan

*** JVSolutions Co.,Ltd ***

Address: 1-3-3 Honcho, kawasaki, kanagawa, Japan.

@ info@jvsolutions.jp /  travel.solutions.jp@gmail.com

Tel: +81 44 223 6374

Phone: +81 80 3339 1985 (Hot line)

Websitehttps://jvsolutions.jp/

https://www.facebook.com/travelsolutionsjapan