Việc tìm người !

Bạn nào có thể làm việc ở các công trình xây dựng thì tham khảo job bên dưới nhé. Hoặc các cty giới thiệu việc cho các bạn 特定技能、技能実習生 mà có ứng viên phù hợp thì cũng liên hệ! ■Về công ty: – Là công ty gia đình, trc đến giờ thực hiện công việc […]

Xem thêm

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox