Valentine ở Nhật có gì ?

Lễ Valentine bắt đầu phổ biến tại Nhật vào cuối thập niên 1950, đây được xem là một ngày lễ quan trọng tại Nhật Bản, thậm chí cách ăn mừng cũng khác các quốc gia khác xem. Ngoài ra, có những nhóm Antifan của ngày này nữa nhé, sẽ lập đàn cầu mưa vào ngày […]

Xem thêm

Cẩm nang du lịch Nhật bản^.^

Mình yêu Nhật bản không phải vì nó giúp cho mình có công việc, có cuộc sống tốt bên này mà mình thích Nhật bản vì nhiều lý do khác nhau lắm :)) Vì thế bạn hãy thử 1 lần đến Nhật và sẽ còn nhiều lần sau đó nơi đây níu chân bạn bằng […]

Xem thêm

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox